Dykningen avklarad

Nu har sjövärmekabeln som lades ut i somras kontrollerats av en dykare. Vi ville vara säkra på att den ligger bra på botten utan veck eller mot något föremål som kan skada den. Det blåste en hel del för oss som stod på land, men det är alltid lugnt under ytan. Med en vattentemperatur på 11 grader vid ytan, dålig sikt och total mörker på 8 m djup är det en utmaning att inspektera och åtgärda felen. Allt såg bra ut förutom att en bit av slangen inte låg direkt mot botten. En extra vikt fick surras fast för att lösa det.

Slangen på plats

Nu ligger slangen till värmepumpen i Håckstaviken. Tusentals kilo vikter har satts fast på hundratals meter slang som sedan dragits ut på sjön för att till slut sänkas ned på botten. Ett glatt gäng såg till att allt flöt på som planerat under de två dagar det tog att göra detta.

Tack till alla som ställde upp!

Renoveringen går framåt!

Just nu byggs och målas det för fullt på bygdegården. Nya innertak med bättre isolering är på gång i lilla salen och i köket. Samtidigt målas de nyrenoverade fönstren på löpande band. De sista träden utanför bygdegården fälls inför grävningen som kommer till våren.

 

Vi har många aktiviteter på gång och behöver hjälp från medlemmar, ibland med kort varsel. Några har anmält intresse till att ställa upp vilket är bra, men vi vill gärna ha fler namn på den listan.

Kontakta oss här eller ring någon av oss i energigruppen direkt.

Energigruppen:
Bengt-Åke Westner, 070 392 08 25
Björn Hådell, 070 365 64 03
Göran Jonsson, 070 290 57 56
Nicklas Eriksson, 070 555 10 51
Ove Eriksson, 070 379 21 93

Fönstren renoveras och träden är borttagna

Glasmästaren har börjat glasa om fönstren och vi har börjat utrymma lokalerna för att göra plats för fönstermålning och isolering av taket i lilla salen och köket. Därmed kommer vi inte kunna ha några aktiviteter på ett tag i bygdegården.

I helgen som var så fällde vi träden som står i vägen när grävningen tar fart till våren. Utsikten över Håckstaviken är nu bättre än på länge.

Vi fortsätter att plocka bort de sista träden någon dag längre fram.

Här gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till. Kontakta oss här eller ring någon av oss i energigruppen direkt.

Energigruppen:
Bengt-Åke Westner, 070 392 08 25
Björn Hådell, 070 365 64 03
Göran Jonsson, 070 290 57 56
Nicklas Eriksson, 070 555 10 51
Ove Eriksson, 070 379 21 93

Vi har fått pengar!

Vi har nu fått pengar beviljade från Hudiksvalls kommun och Boverket för att installera ny värmepump för sjövärme, fixa nytt avlopp, isolera vinden, renovera fönster m.m. Därmed har energigruppen startat upp arbetet och har haft tre planeringsträffar där vi gått igenom bidragen och jämfört med de offerter som vi har fått  tidigare.

Efter sommaren kommer vi att bjuda in till en informationsträff för att berätta om vad som ska göras. Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer att anmäla intresse för att hjälpa till under projektet. Det kan du göra redan nu. Fyll i så fall i detta formulär eller kontakta någon i projektgruppen direkt.

Löpande information kommer att läggas ut här.

Energigruppen:
Bengt-Åke Westner, 070 392 08 25
Björn Hådell, 070 365 64 03
Göran Jonsson, 070 290 57 56
Nicklas Eriksson, 070 555 10 51
Ove Eriksson, 070 379 21 93