Slut med plogningen för i år!

Tyvärr har det nu kommit för mycket snö för att både maskin och förare ska klara av att hålla spåret plogat på Håckstaviken.

Vi tackar Bengt-Åke som så tappert har sett till att vi haft glädjen att åka skridskor på viken.