Priser för medlemmar

Hela

Lokalen

700 kr per dygn

Källare

& Mellanvåning

600 kr per dygn

Över-

våningen

100 kr per dygn

Korttids-

hyra

300 kr 5 timmar

Förening

möten

100 kr

Priser för icke medlemmar

Hela

Lokalen

1200 kr per dygn

Källare

& Mellanvåning

1000 kr per dygn

Över-

våningen

200 kr per dygn

Förening

möten

100 kr

Kontakt

Uthyrare Björn Hådell (070-365 64 03) och Bengt-Åke Westner (070-392 08 25)

Bygdegårdens telefon 070-824 93 47