Kontakta oss

Info mail:
info@östergränden.se

Ordförande: Seth Nilsson
Tel. 070-471 81 90 

Sekreterare: Björn Hådell
Tel. 070-365 64 03

Kassör: Kristina Westner
Tel. 070-677 46 93

Ledamot: Therese Alford
Tel. 070-362 84 68

Ledamot: Håkan Wilhelmsson
Tel. 070-555 80 55

Webbmaster: Algot Eriksson Granér
Tel: 070-653 37 11
Mail: algot.graner@gmail.com

Ersättare: Bengt Lilja
Tel. 070-327 79 20

Ersättare: Helena Westberg
Tel. 070-669 52 59

Kontaktformulär: