Slangen på plats

Nu ligger slangen till värmepumpen i Håckstaviken. Tusentals kilo vikter har satts fast på hundratals meter slang som sedan dragits ut på sjön för att till slut sänkas ned på botten. Ett glatt gäng såg till att allt flöt på som planerat under de två dagar det tog att göra detta.

Tack till alla som ställde upp!